Počkejte prosím, stránka se nahrává...

OM-CZ logo

Odysea mysli ČR

Mezinárodní program pro rozvoj kreativity a spolupráce dětí a mládeže od 6 do 25 let.

Proč soutěžit?

Určitě děláte na vaší škole hodně zajímavé projekty. Zvedněte laťku ještě výš. Odysea mysli je mezinárodně uznávaný program pro soutěžení a předvedení kreativity týmů, zatímco je učí společně pracovat.

Jste STUDENT a soutěž vás zaujala? Prosaďte její fungování na vaší škole! Buďte iniciátorem prvního týmu!
Jste RODIČ a koučujete dospělé? Zapojte se do dění na škole vašich dětí, budou nadšené!
Jste UČITEL a hledáte nové cesty jak rozvíjet talenty či prostě jen zaujmout vaše žáky a posunout je vpřed?
Jste ŠKOLA a chcete patřit mezi nejlepší v ČR a chcete vybudovat ještě lepší vztahy na ose učitel-žák-rodič?

 • Jediná soutěž zaměřená na rozpoznání talentu.
 • Interdisciplinární úlohy vyžadující kreativní řešení a kritické myšlení.
 • Mezinárodní prestiž a tradice od roku 1978.

Školíme, radíme

Nechte se u nás ZDARMA vyškolit.
Rádi školíme nové trenéry a sledujeme postup ve společné tvorbě.
Budeme vám oporou při zakládání týmu a v počátcích jeho fungování.

Naším cílem je, aby vám společná setkání dodala inspiraci a odvahu začít s něčím novým.

Co trénujeme v roce 2018/2019

Úloha 1: „OMER znovu zachraňuje“
Úloha 2: „Schovávat se všem na očích“
Úloha 3: „Klasika…Leonardova dílna“
Úloha 4: „Hod konstrukcí“
Úloha 5: „Zneklidněná opozice“

Soutěž

Slovenské národní kolo 05.04. - 07.04.19
Eurofest @ St.Petersburg/Russland 25.04.- 30.04.19
World Finals @ MSU, Lansing/Michigan, USA 22.05 - 25.05.19

Kde trénujeme v roce 2018/2019

ZŠ Bílá, Čt. 14:45-15:30 „OMER znovu zachraňuje“ kat.I
ZŠ Bílá, Čt. 15:30-16:15 „Zneklidněná opozice“ kat.I
ZŠ Bílá, Čt. 16:15-17:00 „Klasika…Leonardova dílna“ kat.I
St.techniků - DDM, Čt. 15:00-15:45 „Klasika…Leonardova dílna“ kat.II

OM ve školním rozvrhu, zázemí a náročnost

Odysea mysli je mezinárodní vzdělávací program, který poskytuje dětem z mateřských škol, žákům ze základních a středních škol i vysokoškolským studentům příležitost kreativně řešit úlohy a prezentovat své výsledky. Program je zaměřen na rozvoj kreativního a kritického myšlení a spolupráce mezi dětmi a mládeží. Odysea mysli pomáhá dětem a mládeži osvojovat si klíčové kompetence, na které je kladen čím dál tím větší důraz …

Odysea mysli ve školním rozvrhu, zázemí a finanční náročnost

Odysea mysli je mezinárodní vzdělávací program, který poskytuje dětem z mateřských škol, žákům ze základních a středních škol i vysokoškolským studentům příležitost kreativně řešit úlohy a prezentovat své výsledky. Program je zaměřen na rozvoj kreativního a kritického myšlení a spolupráce mezi dětmi a mládeží. Odysea mysli pomáhá dětem a mládeži osvojovat si klíčové kompetence, na které je kladen čím dál tím větší důraz při vzdělávání. Členové týmů využívají svou tvořivost k řešení úloh, které jsou různě zaměřeny, od konstruování strojních zařízení až po prezentování jejich vlastních interpretací literárních děl. Své řešení mohou prezentovat na celostátní nebo celosvětové úrovni této soutěže. V programu jsou zapojeny tisíce týmů z více než 30 zemí z celého světa.

Odysea mysli učí už více než 35 let děti a studenty rozvíjet svou tvořivost při řešení úloh, zatímco se baví. Rozvíjením své kreativity, vynalézáním nových způsobů a řešením úloh získávají schopnosti, které jim pomohou řešit malé či větší problémy, po celý svůj život. Děti a studenti mají možnost vyjádřit své nápady a návrhy bez strachu z kritiky. Díky tomu získávají schopnost řešit tyto problémy s nadhledem. Zatímco přímé řešení problémů má svůj důležitý podíl v zaběhnutém vzdělávacím procesu, studenti se také potřebují naučit, jak myslet kreativně. Děti a studenti tak svoji účastí v pěti až sedmičlenných týmech rozvíjejí schopnost spolupracovat. Proces kreativního myšlení je v soutěži vyzdvihnut, podporován a rozvíjen jako nástroj na řešení problémů. Všichni studenti naleznou něco, v čem se mohou uplatnit.

Kdo se může zúčastnit?

Odysey mysli se mohou účastnit děti z mateřských škol, žáci základních a středních škol i vysokoškolští studenti. Odysea mysli pomáhá eliminovat možný strach z kritiky, a proto jsou i stydlivější žáci schopni využít příležitosti otevřít se a vyjádřit se. Každý rok je prezentováno pět soutěžních úloh k týmovému řešení. Studenti se učí pracovat v týmech, neboť řešení těchto dlouhodobých úloh trvá i týdny nebo měsíce. Některé úlohy jsou spíše technické, zatímco jiné jsou více umělecky zaměřené. Každá dlouhodobá úloha je oceňována podle výjimečnosti řešení což studenty učí, že by úkol neměli jenom vyřešit, ale danou problematiku také o něco obohatit. Týmy jsou vyzvány k účasti na soutěži, kde by měli prezentovat svá řešení před ostatními týmy. Při soutěži jim jsou zadávány i spontánní úkoly. Kombinace dlouhotrvajících úloh a bezprostředních řešení spontánních úloh podporuje studenty v získávání všestranných schopností a rozvíjení volních vlastností.

Historie soutěže

Soutěž byla založena v roce 1978 v USA. Pod vedením S. Mickluse, který ji založil, je ve firmě Creative Competitions, Inc. se sídlem v Gloucester City ve statě New Jersey dodnes. Samuel Micklus je emeritním profesorem Rowanské Univerzity v New Jersey, kde byl vysokoškolským pedagogem v letech 1968 - 1991. Nyní se Odysey mysli účastní tyto státy: mnoho členských států USA, Argentina, Austrálie, Benelux, Britská Kolumbie, Chile, Čína, Řecko, Gruzie, Německo, Hong Kong, Maďarsko, Kazachstán, Litva, Malajsie, Moldávie, Ontário, Polsko,Rusko, Singapur, Slovensko, Turecko, Uganda, Velká Británie a Uzbekistán.

Pravidla soutěže

Soutěž se skládá ze dvou částí, a to z vyřešení dlouhodobé úlohy a z vyřešení spontánní úlohy. Každý rok je vytvořena nová nabídka pěti dlouhodobých úloh, které jsou společné pro všechny věkové kategorie i pro všechny účastnící se státy. Pěti až sedmičlenný tým dětí má několik měsíců na to, aby úlohu vyřešil a připravil si prezentaci řešení. Vždy je kladen důraz na to, aby nabídka dlouhodobých …

Pravidla soutěže

Soutěž se skládá ze dvou částí, a to z vyřešení dlouhodobé úlohy a z vyřešení spontánní úlohy. Každý rok je vytvořena nová nabídka 5 dlouhodobých úloh, které jsou společné pro všechny věkové kategorie i pro všechny účastnící se státy. Pěti až sedmičlenný tým dětí má několik měsíců na to, aby úlohu vyřešil a připravil si prezentaci řešení. Vždy je kladen důraz na to, aby nabídka dlouhodobých úloh zahrnovala jak humanitní, tak technické obory a tím poskytla uplatnění co nejširší škále dětí a mládeže. V průběhu soutěže se hodnotí způsob řešení úlohy a kvalita prezentace řešení. V době soutěžního setkání musí tým také absolvovat řešení spontánní úlohy. Je to ověření toho, zda tým samostatně řešil dlouhodobou úloh, nebo zda byla úloha řešena ve spolupráci s někým jiným.

Základní pravidla soutěže

 • žáci pracují v týmu o pěti až sedmi členech pod vedením dospělého trenéra
 • týmy vytvářejí řešení dlouhodobé úlohy po dobu několika týdnů či měsíců
 • týmy samostatně přicházejí s nápady a samy vykonávají všechny práce na řešení úlohy
 • týmový výrobek je finančně limitován
 • týmy mají v soutěži 8 minut na prezentaci řešení dlouhodobé úlohy
 • týmy jsou v kreativitě a splnění požadavků úlohy hodnoceny v kategoriích pro danou úlohu
 • týmy musí v den soutěže řešit spontánní úlohu
 • umístění v soutěži se určuje kombinací dosaženého skóre v dlouhodobé a spontánní úloze
 • týmy musí dodržovat všeobecná pravidla popsaná v manuálu, zejména pak finanční limity

Celoroční práce a příprava týmu vrcholí Českým národním kolem - soutěžní přehlídkou všech přihlášených týmů na národní úrovni. Vítězové národního kola postupují na Eurofestival a na Světové finále do USA.

Věkové kategorie

Týmy jsou rozděleny do jednotlivých věkových kategorií a soutěží proti ostatním týmům, které řeší stejnou úlohu. Každá škola může do soutěže vyslat jeden tým v každé kategorii. Tým musí soutěžit v té věkové kategorii, které odpovídá. Například pokud je tým kvalifikován v kategorii II, nemůže soutěžit v kategorii III. Věkovou kategorii určuje nejstarší člen týmu podle následujícího klíče:

 • kategorie I — žáci ve věku do 12 let k 1.5. soutěžního roku
 • kategorie II — žáci ve věku do 15 let k 1.5. soutěžního roku
 • kategorie III — žáci ve věku do 19 let k 1.5. soutěžního roku
 • kategorie IV — všichni členové týmu musí být absolventy středních škol nebo musí být zapsáni ke studiu na vysoké či vyšší škole

Jak sestavit tým?

Každý tým Odysey mysli musí mít nejméně jednoho dospělého nad 18 let, který je zaregistrován jako trenér týmu. Trenérem může být kdokoliv, člověk s jakoukoliv profesí. Ačkoliv týmy musí být podporovány školou nebo organizací, trenér nemusí být učitel. Trenér je zodpovědný za výběr studentů pro jeho nebo její tým. Všichni studenti by měli být vyzváni k účasti na programu Odysea mysli …

Jak sestavit tým?

Každý tým Odysey mysli musí mít nejméně jednoho dospělého nad 18 let, který je zaregistrován jako trenér týmu. Trenérem může být kdokoliv, člověk s jakoukoliv profesí. Ačkoliv týmy musí být podporovány školou nebo organizací, trenér nemusí být učitel. Trenér je zodpovědný za výběr studentů pro jeho nebo její tým. Všichni studenti by měli být vyzváni k účasti na programu Odysea mysli. Pro trenéra je důležité, aby rozpoznal, že vystupování dětí ve třídě není v souladu s úspěchem v Odysei mysli. Mnoho studentů má vysoce vyvinuté schopnosti pro kreativní řešení úloh, které nejsou uplatňované ve třídě. Jedna výhoda účasti v Odysei mysli je odstranění obavy a plachosti, která často brání dětem více se zapojit ve třídě. Další výhoda, proč zapojit všechny typy dětí je, dát týmu širokou talentovou základnu. Při společné práci se členové týmu učí rozpoznávat a vážit si důležitých schopností, které mají jiní.

Role trenéra týmu

Trenéři týmu si musí uvědomit, že Odysea mysli je praktická aktivita pro děti a ne pro dospělé. Je důležité, že tým musí vytvořit řešení bez pomoci kohokoliv jiného. Významné zde je to, že případné úspěchy či neúspěchy jsou jen jejich zásluhou a úspěch zde záleží na vyvinutém úsilí daleko více než na výsledku. Vy jako trenér nabízíte rady a podporu a učíte tým otevírat své myšlení pro nové nápady, poslouchat ostatní a hodnotit efektivitu řešení. Při tom všem ale nesmíte týmu dávat své nápady a řešit úlohu za ně. Budete překvapeni, co vše jsou schopny děti samy udělat, a budete si přát, aby to samy zvládly. I děti budou překvapené, co vše samy zvládnou a budou si tím zvyšovat své sebevědomí. Základním úkolem trenéra je provádět kontrolu a zajišťovat týmu zázemí, jako např. organizovat schůzky, vést administrativu, vzít tým na soutěž atd. Může být zodpovědný za nabírání a výběr členů týmu. Budete se ujišťovat, zda tým správně pochopil limity své dlouhodobé úlohy, budete vést na schůzkách brainstorming a procvičovat s dětmi spontánní úlohy. Pokud některý ze členů má nějaký nápad, budete zjišťovat, jestli je tým schopen tento nápad zrealizovat. Budete týmu morální podporou. A pokud se něco nebude dařit, tým bude spoléhat právě na Vaši moudrost a radu jak dělat věci správně bez přímé ukázky na problému, který řeší.

Práce s týmem

Důležitým přínosem programu Odysea mysli je to, že se děti naučí pracovat společně. K podpoře kreativity pomáhá i to, že talentované osobnosti, které jsou zvyklé, že jsou jejich myšlenky oceňovány a přijímány najednou musí uvažovat i o názorech ostatních členů týmu. Nový tým potřebuje dost času, než se stane soudržným. Můžete pomoci tomu, aby se tento proces podařil. Koneckonců Vy vybíráte členy týmu, formujete dlouholetá přátelství a rozvíjíte hloubku respektu k talentu ostatních.

Staňte se trenérem týmu

Je zodpovědností trenéra týmu podporovat jeho stabilitu a postarat se o to, aby se každý člen rovnocenně podílel na řešení úlohy. Názor každého se počítá, vyvarujte se toho, aby jeden nebo dva členové týmu ovládli schůzku. Pokud se něco takového stane, můžete to být Vy, kdo se bude věnovat rozhovoru s tichými členy týmu. Také se může stát, že některý člen týmu nesouhlasí s řešením …

Staňte se trenérem týmu

Je zodpovědností trenéra týmu podporovat jeho stabilitu a postarat se o to, aby se každý člen rovnocenně podílel na řešení úlohy. Názor každého se počítá, vyvarujte se toho, aby jeden nebo dva členové týmu ovládli schůzku. Pokud se něco takového stane, můžete to být Vy, kdo se bude věnovat rozhovoru s tichými členy týmu. Také se může stát, že některý člen týmu nesouhlasí s řešením a obrátí se proti jinému členu týmu. Na Vás je pak vyvolat proces, který povede ke shodě. Jednotlivé schůzky mohou ovlivňovat chování členů týmu. Následující návrhy mohou pomoci zajistit férovost a rovnocennost všech členů týmu:

 • střídejte týmové kapitány a střídejte organizátory schůzek
 • donuťte tým, aby došel k dohodě v otázkách, které brzdí rozvoj týmu
 • naučte ho sepsat všechna pro a proti, aby viděli obě strany argumentu
 • pokud tým nedojde k dohodě, dejte tajně hlasovat
 • organizujte plán schůzek tak, aby členové týmu pracovali pouze na jednom aspektu řešení (např. styl). To zaručí, že se na řešení budou podílet všichni a řešení všech aspektů problému bude vyvážené
 • vytvořte z každého člena týmu odpovědnou osobu za část řešení problému (např. hudba, kostýmy atd.). Tato osoba bude hlídat, aby do týmového řešení přispěli všichni členové. To pomůže u jednotlivců formovat schopnosti vedení lidí

Tréning kreativity

Trenéři musí připravit tým na všechny tři fáze soutěže: dlouhodobá úloha, styl a spontánní úloha. Mnoho týmů bude pracovat samostatně na řešení dlouhodobého úlohy, ale potřebuje vedení při tvorbě schopností kreativního myšlení nebo procvičování řešení spontánních úloh. Pro zlepšení rozumových schopností členů týmu by měl tréning obsahovat cvičení založená na základních kreativních principech. Trenér může pomoci zlepšit schopnosti různorodého myšlení týmu prostřednictvím brainstormingových schůzek a cvičení, které obsahují různorodé formulace úloh, logická pravidla a hraní rolí. To pomáhá rozvíjet sebedůvěru a schopnosti různorodého myšlení. Jako doplněk těchto typů cvičení může trenér učit členy týmu disciplínu a rozvíjet řídící a organizační schopnosti členů. Často tvoření nápadů k vyřešení úloh jde lehce, ale jejich třídění a výběr a vytvoření řešení je o mnoho těžší.

Jste kreativnější než zbytek světa?

Dlouhodobé úlohy nelze vyřešit během 10 minut ani během 10 dnů. Dlouhodobé úlohy zahrnují činnosti, na kterých se pracuje měsíc nebo i déle. Lze si myslet, že řešení může být jednoduché, ale vymýšlení řešení, které uspokojí vaše představy, zabere hodně času. Úlohy bývají nejlépe řešeny ve skupinách …

Jste kreativnější než zbytek světa?

Dlouhodobé úlohy nelze vyřešit během 10 minut ani během 10 dnů. Dlouhodobé úlohy zahrnují činnosti, na kterých se pracuje měsíc nebo i déle. Lze si myslet, že řešení může být jednoduché, ale vymýšlení řešení, které uspokojí vaše představy, zabere hodně času. Úlohy bývají nejlépe řešeny ve skupinách.

Dlouhodobé úlohy jsou v rámci jednotlivých kategorií obměňovány každým rokem. Úlohy vysvětlují, podle čeho je jejich řešení hodnoceno, a určují pravidla, která je nutné dodržovat. Dlouhodobé úlohy jsou páteří celé soutěže a rozdělují se do pěti základních kategorií. Vždy jedna úloha je podporována Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Důležité termíny

 • Červen - Listopad: Školení trenérů
 • Září - Říjen: Vydání dlouhodobých úloh
 • Září - Prosinec: Přihlášení do soutěže
 • Březen: Národní kolo soutěže
 • Duben: Eurofestival
 • Květen: Světové finále v USA

Chci se zúčastnit

Je to jednoduché. Zaujal-li Vás program Odysea mysli, je nejjednodušší přijít na jedno z pravidelných školení. Jednodenní školení každoročně probíhají ve více, na sobě nezávislých, termínech. Školení jsou organizována od června do listopadu. Pro registraci na školení prosím využijte e-mailovou adresu nebo kontaktní formulář. Termíny jednotlivých školení jsou postupně zvěřejňovány na facebooku. Přesná délka školení je závislá na počtu posluchačů, ale zpravidla netrvá déle než 4 hodiny.

Náplní každého školení zpravidla bývá:

 • seznámení s programem
 • možnost využití programu ve výuce
 • úloha trenéra
 • seznámení s typy úloh
 • způsoby řešení a hodnocení
 • mezinárodní spolupráce v programu
 • možnost účasti na Eurofestivalu a Světovém finále

Úloha 1: „OMER znovu zachraňuje“

Kdo lépe pomáhá lidem v nouzi než OMER? V tomto problému OMER a jeho důvěryhodný společník cestují na různá místa s kufry, ve kterých převážejí všechny části vozidla OMER-mobil…

Úloha 1: „OMER znovu zachraňuje“

Kdo lépe pomáhá lidem v nouzi než OMER? V tomto problému OMER a jeho důvěryhodný společník cestují na různá místa s kufry, ve kterých převážejí všechny části vozidla OMER-mobil. OMER a jeho společník budou sestavovat a řídit vozidlo, které bude různými způsoby dělat hrdinu dne. Mezi jednotlivými pokusy vozidlo rozmontují, vrátí do kufrů a převezou na odlišné místo, kde ho znovu sestaví a budou s ním jezdit. Nakonec je pro OMER-mobil jako projev uznání uspořádán slavnostní průvod.

 • Věková kategorie: I, II, III a IV
 • Maximální částka pro řešení úlohy: 145 dolarů

Úloha 2: „Schovávat se všem na očích“

Týmy se v tomto problému učí od přírody, když vymýšlejí a sestavují vlastní mechanické stvoření, které se skrývá všem na očích…

Úloha 2: „Schovávat se všem na očích“

Týmy se v tomto problému učí od přírody, když vymýšlejí a sestavují vlastní mechanické stvoření, které se skrývá všem na očích. Stvoření třikrát změní svůj vzhled, aby nebylo odhaleno postavou hledače, který se ho snaží najít. Způsob, jakým se stvoření změní, bude pokaždé jiný. Tým připraví a zahraje příběh, ve kterém se jejich stvoření dostane do nebo z různých situací pomocí použití vynalézavé dovednosti. Nakonec stvoření všechny překvapí tím, že se finálně promění a odhalí své pravé já.

Úloha 3: „Klasika…Leonardova dílna“

Představte si, jak inspirativní musela být dílna Leonarda da Vinci (LDV). Týmy zobrazí jeho pracoviště v originálním kreativním představení…

Úloha 3: „Klasika…Leonardova dílna“

Představte si, jak inspirativní musela být dílna Leonarda da Vinci (LDV). Týmy zobrazí jeho pracoviště v originálním kreativním představení, které zahrnuje LDV, patrona a odpůrce. Tým zrekonstruuje da Vinciho malbu, vytvoří trojrozměrné zobrazení jednoho z jeho děl a obnoví některou další z jeho prací, jakoukoliv formou si tým vymyslí. V představení se objeví také originální „odhalený“ výtvor, který LDV vynalezl, ale zavrhl, protože se mu posmívali. Je ironií, že předmět bude zobrazen jako něco běžně používaného v moderní době.

 • Věková kategorie: I, II III a IV
 • Maximální částka pro řešení úlohy: 125 dolarů

Úloha 4: „Hod konstrukcí“

Vykročte a podrobte svou konstrukci testu! Týmy musí strategizovat, riskovat pro získání bodů a „hodit“ svojí konstrukci do letošního karnevalového problému …

Úloha 4: „Hod konstrukcí“

Vykročte a podrobte svou konstrukci testu! Týmy musí strategizovat, riskovat pro získání bodů a „hodit“ svojí konstrukci do letošního karnevalového problému. Budou používat zařízení pro pohon konstrukce v karnevalové hře. Pokud se bude pohybovat vzduchem, dostane vyšší hodnocení. Po té, co byla konstrukce úspěšně hozena, může být testována na pevnost. Postava karnevalového lákače bude během představení lákat ostatní postavy, aby se připojili k zábavě. Představení bude obsahovat testování síly konstrukce a kreativní hry dovedností a náhody.

 • Věková kategorie: I, II III a IV
 • Maximální částka pro řešení úlohy: 145 dolarů

Úloha 5: „Zneklidněná opozice“

Neshody uvnitř skupiny mohou odvrátit pozornost od většího problému. Týmy připraví a prezentují vtipné představení o záludné postavě, která rozptyluje ostatní …

Úloha 5: „Zneklidněná opozice“

Neshody uvnitř skupiny mohou odvrátit pozornost od většího problému. Týmy připraví a prezentují vtipné představení o záludné postavě, která rozptyluje ostatní, zatímco se snaží převzít kontrolu nad něčím, co si tým vymyslí. V představení bude postava manipulovat ostatními hloupými argumenty a přesvědčovat je, že stojí proti sobě. Dvakrát se mu to podaří. Argumenty budou prezentovány s použitím různých dramatických stylů a budou zahrnovat efekty, které zaujímají pozornost. Nakonec se skupiny dozvědí, že byly záměrně ovlivňovány a dopadnou záludnou postavu dříve, než převezme kontrolu.

 • Věková kategorie: I, II III a IV
 • Maximální částka pro řešení úlohy: 125 dolarů

Úloha 6: „Stěhování“
Nesoutěžní úloha pro MŠ

Nesoutěžní úloha pro MŠ

Tým vytvoří a předvede představení o skupině, která se stěhuje z jednoho místa na jiné. Nejdříve tým vytvoří první scénu pomocí rekvizit a kulis, které si sám vyrobil. Poté budou týmem vytvořená …

Úloha 6: „Stěhování“

Nesoutěžní úloha pro MŠ

Tým vytvoří a předvede představení o skupině, která se stěhuje z jednoho místa na jiné. Nejdříve tým vytvoří první scénu pomocí rekvizit a kulis, které si sám vyrobil. Poté budou týmem vytvořená zařízení přesouvat kulisy a rekvizity do nového umístění, tak aby vznikla druhá scéna. Všechno, co bude na druhé scéně, musí být vytvořeno z přesunutých předmětů. Představení bude také obsahovat vtipnou postavu stěhováka, důvod stěhování a ztracený předmět, který bude znovu nalezen na neobvyklém místě.

 • Maximální částka pro řešení úlohy: 125 dolarů

Umět se rozhodnout hned

Spontánní úlohy se požívají jako kontrola vnější pomoci a zásahů do myšlení člověka. Týmům není dovoleno spoléhat se na myšlenku někoho jiného ani při řešení dlouhodobých úloh. Při spontánních úlohách je tým postavený před situaci, kde nemohou očekávat pomoc zvenku. Jednotlivci musí řešit úlohu pod určitým tlakem a zároveň efektivně spolupracovat jako tým. Úloha trvá zpravidla 10 až 30 minut …

Umět se rozhodnout hned

Spontánní úlohy se požívají jako kontrola vnější pomoci a zásahů do myšlení člověka. Týmům není dovoleno spoléhat se na myšlenku někoho jiného ani při řešení dlouhodobých úloh. Při spontánních úlohách je tým postavený před situaci, kde nemohou očekávat pomoc zvenku. Jednotlivci musí řešit úlohu pod určitým tlakem a zároveň efektivně spolupracovat jako tým. Úloha trvá zpravidla 10 až 30 minut. Některé spontánní úlohy rozvíjejí verbální dovednosti, některé praktické a jiné dokonce obojí, ale všechny zlepšují tvořivost v řešení úloh. Dejte dohromady skupinu kamarádů a soutěžte nebo řešte tyto úlohy i bez hodnocení.

Spontánní úlohy mohou být buď verbální, neverbální (praktické) anebo kombinované. Pro stejnou věkovou kategorii a týmy řešící stejnou dlouhodobou úlohu je v soutěži zadána shodná spontánní úloha. U všech třech typů úloh se hodnotí způsob řešení a spolupráce mezi členy týmu.

Neverbální (praktické) spontánní úlohy

Neverbální spontánní úlohy jsou úlohy, které nevyžadují jazykové schopnosti. Cílem takových úloha je dát možnost všem lidem hovořícím různými jazyky, aby soutěžili na stejných základech. Týmy Odysey mysli z Číny, Mexika, Ruska i ostatních států si obvykle vybírají i neverbální dlouhodobé úlohy. Při soutěžích jsou doprovázeny i neverbálními spontánními úlohy. Jsou to úlohy, při kterých je možné rozhodovat bez ohledu na jazyk, kterým hovoří porotci i týmy. Připisuje se jim označení praktické úlohy.

Spontánní úlohy, které nevyžadují jazykové schopnosti, se přirozeně odlišují. Někdy jde o závod s časem v průběhu vykonávání úlohy nebo skupiny úloh. Většinou mohou členové týmu mezi sebou komunikovat, pokud se jedná o úlohy založené na aktivitě. Některé úlohy vyžadují přesně zhotovený program. Světové finále Odysey mysli mívají komplikovanější spontánní úlohy než soutěže na regionální nebo státní úrovni.

Verbální spontánní úlohy

Verbální spontánní problémy vyžadují pouze verbální (ústní) řešení problému. Mohou být zkombinované s improvizací nebo dramatizací. Týmy získávají body za běžné a kreativní odpovědi.

Kombinované spontánní problémy

Kombinované spontánní problémy vyžadují od týmu vytvořit technické řešení problému a většinou je k tomu přidaný i verbální komponent, jako například vymyšlení příběhu k sestrojenému řešení. Týmy získávají body za obě dvě části řešení.

Verbální úloha: „Nech to běžet“

Máte 2 minuty na přemýšlení a 5 minut na odpověď. Můžete se rozhodčích ptát, ale čas stále běží. Nesmíte mluvit mezi sebou během času určeného na odpověď.

Za každou běžnou odpověď obdržíte 1 bod, za kreativní 5 bodů. Toto hodnocení záleží na subjektivním názoru rozhodčích a je konečné …

Verbální spontánní úloha: „Nech to běžet“

Rozhodčí týmu přečtou následující

 • Máte 2 minuty na přemýšlení a 5 minut na odpověď. Můžete se rozhodčích ptát, ale čas stále běží. Nesmíte mluvit mezi sebou během času určeného na odpověď.
 • Za každou běžnou odpověď obdržíte 1 bod, za kreativní 5 bodů. Toto hodnocení záleží na subjektivním názoru rozhodčích a je konečné.
 • Každý z vás obdrží 7 odpovědních karet. Můžete odpovídat v libovolném pořadí. Než začnete odpovídat, odevzdáte jednu ze svých karet rozhodčímu. Karty nesmíte sdílet.
 • Mluvte nahlas a srozumitelně. Čas stále poběží, i když rozhodčí Vaši odpověď neuslyší a požádají Vás o zopakování.
 • Vaším úkolem bude jmenovat něco, co se nikdy nezastaví a proč.
 • Soutěž končí uplynutím určeného času a využitím všech karet.
 • Pouze pro rozhodčí

 • Až budou všichni členové v místnosti, sdělte jim, že jde o verbální úlohu
 • Než začne odpočítávání času, rozdejte každému členu týmu 7 karet. Každá sada karet se musí lišit barvou, značkou apod.
 • Než začne některý z členů týmu odpovídat, vyberte si od něj jednu kartu. Členové týmu mohou odpovídat v různém pořadí, nesmí však karty sdílet.
 • Dejte týmu přesně 2 minuty na přemýšlení a 5 minut na odpověď. Čas je důležitý. Pouze pokud je dodržen časový limit, může být tým ohodnocen.
 • Každou běžnou odpověď ohodnoťte 1 bodem, kreativní 5 body.
 • Příklady běžných odpovědí:
 • Fakta: „Zemská rotace, proto máme den a noc“, „Daně, protože země stále potřebuje peníze“, „Řeka, protože neustále teče“, „Tlukot mého srdce, protože mě drží při životě“, „Energie, protože je stále v pohybu“, „Vlny způsobené pohyby Země“.
 • Skutečnosti, které se zdají nekonečné: „Telefonní hovory teenagerů, protože si myslí, že jsou minuty zdarma neomezené“, „Můj bratr pláče, protože ví, že dostane, co chce“, „Smích na cvičeních, protože náš tým je plný komiků“.
 • Příklady kreativních odpovědí:
 • Hry na slova a rčení: „Zítra, protože to nikdy nepřijde“, Peníze, protože je to měna“, „Reality TV, protože život jde dál“, Krása diamantů, protože diamanty jsou věčné“, „Láska, protože hýbe světem“, Čas, protože stále běží“.
 • Životní fakta: „Učitelé zadávají domácí úkoly, protože stále je čemu se učit“, „Kreativní nápady, protože jsme v Odysey mysli“, „Moje nervy při řešení spontánního problému, protože musím rychle myslet“.
 • Různé/neočekávané: „Kruh, protože nemá žádný konec“, „Vyučování geometrie“, „Profesionální baseball“.
 • Kombinovaná úloha: „Vylepšení hřebenu“

  Před vámi je předmět. Vaším úkolem je předmět uchopit a popsat, k čemu se používá nebo improvizovat. Pokud improvizujete, musíte vše popsat.

  Poté co odpovíte, položte předmět zpět na stůl, další člen týmu si ho vezme a odpovídá atd. …

  Kombinovaná spontánní úloha: „Vylepšení hřebenu“

  Rozhodčí týmu přečtou následující

 • Máte 2 minuty na přemýšlení a 5 minut na odpověď. Můžete se rozhodčích ptát, ale čas stále běží. Nesmíte mluvit mezi sebou během času určeného na odpověď.
 • Za každou běžnou odpověď obdržíte 1 bod, za kreativní 5 bodů. Toto hodnocení záleží na subjektivním názoru rozhodčích a je konečné.
 • Váš tým se střídá v pořadí. Nesmíte přeskočit, opakovat ani vynechat.
 • Mluvte nahlas a srozumitelně. Čas stále poběží, i když rozhodčí Vaši odpověď neuslyší a požádají Vás o zopakování.
 • Před vámi je předmět. Vaším úkolem je předmět uchopit a popsat, k čemu se používá nebo improvizovat. Pokud improvizujete, musíte vše popsat.
 • Poté co odpovíte, položte předmět zpět na stůl, další člen týmu si ho vezme a odpovídá atd.
 • Pouze pro rozhodčí

 • Než vstoupí tým do místnosti, položte na stůl klasický černý kapesní hřeben.
 • Až budou všichni členové v místnosti, sdělte jim, že jde o kombinovanou úlohu
 • Dejte týmu přesně 2 minuty na přemýšlení a 5 minut na odpověď. Čas je důležitý. Pouze pokud je dodržen časový limit, mohou být studenti ohodnoceni.
 • Každou běžnou odpověď ohodnoťte 1 bodem, kreativní 5 body.
 • Příklady běžných odpovědí:
 • Klasické použití hřebenu: česat svoje vlasy, panenčiny vlasy, česat domácího mazlíčka apod., vytvářet účes, krotit vlny.
 • Nestandardní, ale přesto obvyklá použití: k roztržení obalu chleba, napsání jména do písku, poškrábání se apod.
 • Různé použití: hrabat hlínu či bláto, držte ho pod nosem a řekněte „knír“, držte ho pod bradou a řekněte “vousy“, držte jej ve svislé poloze a řekněte „ číslo jedna“ nebo „písmeno I“.
 • Příklady kreativních odpovědí:
 • Vtipné odpovědi: držte ho pod nosem a řekněte „Groucho Marx“ (nebo Charlie Chaplin nebo jiný slavný člověk s knírkem). Držte jej ve svislé poloze před uchem a řekněte „Elvis“ nebo „kotlety“. Podívejte se skrz hřeben na někoho a zeptejte se ho „Jak dlouho jsi ve vězení?“
 • Neobvyklá použití: Použijte ho jako čistič nehtů, zařazujte papíry mezi jednotlivé zuby, použijte ho jako cedník, použijte ho jako hudební nástroj a hrajte „na zuby“, použijte ho na odstranění stop v písku, horním okrajem hřebenu udělejte tlustou čáru, ponořte ho do barvy a vytvořte obraz, použijte ho jako skokanský můstek pro myši, náustek, špachtli, katapult na vymršťování oblázků.
 • Různé: držte ho vodorovně a řekněte „pomlčka“, pohybujte s ním a řekněte „ diriguji orchestr“, rozpusťte plast k výrobě jiného plastového předmětu, vylámejte zuby a použijte je na písmena, párátka atd. Použijte ho jako past na vši, postavte si ho na ruku a řekněte „houpačka“ nebo „váha“.
 • Dejte si ho před ústa a zpívejte nebo mluvte a řekněte „mikrofon“.
 • Praktická úloha: „Zabal to“

  Na stole jsou různé předměty a jsou očíslované.

  Vaším úkolem je zabalit do papíru co nejvíce předmětů.

  Předmět je považován za zabalený, pokud žádná jeho část není vidět …

  Praktická spontánní úloha: „Zabal to“

  Rozhodčí týmu přečtou následující

 • Máte 7 minut na vyřešení problému. Rozhodčí vás upozorní 2 minuty a poté 1 minutu před koncem. Můžete se ptát a navzájem spolu komunikovat po celou dobu.
 • Na stole je páska, papír a nůžky.
 • Na stole jsou různé předměty a jsou očíslované.
 • Vaším úkolem je zabalit do papíru co nejvíce předmětů.
 • Předmět je považován za zabalený, pokud žádná jeho část není vidět.
 • Pokud je číslo na předmětu červené, nesmíte předmět vyměnit.
 • Hodnocení je následující:
 • Za každý zabalený předmět obdržíte počet bodů podle čísla uvedeného na předmětu.
 • Obdržíte 3 body za každý nevyužitý arch papíru.
 • Obdržíte 1 - 15 bodů za týmovou spolupráci.
 • Pouze pro rozhodčí

 • Označte jednotlivé předměty čísly takto:
 • 1 × 3 ½ počítačový disk (červeně 3)
 • 4 × neořezané tužky (1)
 • 2 × vysoké, pevné plastové kelímky (červeně 6)
 • 1 × golfový míček (6)
 • 2 × golfové míčky (2)
 • 2 × karton o rozměru cca 15 × 15 cm (4)
 • 2 × tenisové míčky (červeně 4)
 • 1 × malá pánvička (červeně 10)
 • 1 × malý odpadkový koš (červeně 3)
 • 1 × dřevěná naběračka (červeně 7)
 • Než vstoupí tým do místnosti, umístěte předměty, pásku, nůžky a 7 archů papíru velikosti A4
 • Až budou všichni členové v místnosti, sdělte jim, že jde o kombinovanou úlohu
 • Ujistěte se, že má tým dostatek pásky na řešení úlohy.
 • Poskytněte týmu přesně 7 minut na vyřešení úlohy.
 • Tým může jednotlivé předměty vkládat dovnitř jiných předmětů a pak je zabalit. Hodnocení odpadkového koše je relativně nízké, protože je možné všechny předměty vložit dovnitř. Pokud se tým zeptá, zda je dovoleno vkládat předměty do jiných, odpovězte ano, ale neříkejte nic, dokud se sami nezeptají.
 • Tým může z papíru vytvořit pro zakrytí předmětu(ů) stan(y). Jinými slovy papír může spočívat na stole tak, aby předmět(y) zakrýval. Papír by neměl být mezi předměty a stolem. Pokud se tým zeptá, zda je to povoleno, odpovězte ano, ale neříkejte nic, dokud se sami nezeptají.
 • Body za nevyužitý papír může tým obdržet pouze tehdy, pokud papír není nijak nastřižený či natržený. Nedávejte týmům ze žádného důvodu papíry navíc.
 • Zaujměte žáky na vašich hodinách

  Zábavu a nadšení prožívané při řešení dlouhodobých a spontánních úloh Odysey mysli můžete přenést i do vaší třídy. Můžete přitom využít vaše zkušenosti z práce v týmu a v řešení úloh. K dispozici jsou pro vás připraveny nástavbové činnosti (tzv. třídní aktivity), které lze přidat do učebního plánu vaší třídy, a malý průvodce, jak tyto činnosti používat. Další nástavbové aktivity a zdroje, které mohou být začleněny do výuky ve vaší třídě, poskytuje také NASA …

  Zaujměte žáky na vašich hodinách

  Zábavu a nadšení prožívané při řešení dlouhodobých a spontánních úloh Odysey mysli můžete přenést i do vaší třídy. Můžete přitom využít vaše zkušenosti z práce v týmu a v řešení úloh. K dispozici jsou pro vás připraveny nástavbové činnosti (tzv. třídní aktivity), které lze přidat do učebního plánu vaší třídy, a malý průvodce, jak tyto činnosti používat. Další nástavbové aktivity a zdroje, které mohou být začleněny do výuky ve vaší třídě, poskytuje také NASA.

  Třídní aktivity předvádějí, jak může kreativita pomoci udělat školní povinnosti více zábavnými pomocí zážitků a her. Třídní aktivity pomáhají rozvíjet tvořivost a ukazují, proč jsou určité věci, jako například věda, tak důležité.

  Proč používat Třídní aktivity?

  Třídní aktivity jsou zaměřeny na kreativní myšlení a tvoření. Žáci se rozcvičí tzv. brainstormingem, což je sdílení náhlých nápadů nebo myšlenek, z nichž se nějaká vybere a zaznamená. Dále všichni společně pracují na jejím rozpracování. Přijdou tedy s mnoha nápady, ne jen s jednou správnou odpovědí. Tato metoda vyučuje nezávislé kritické myšlení a rozvíjí schopnost řešení problémů, což se dá aplikovat v mnoha aspektech každodenního života. Tyto aktivity se promítají do mnoha zájmových oblastí a učí žáky pomocí tvoření, takže je zábavné je vymýšlet a aplikovat. Když jsou žáci zaměstnáni aktivitami, které je baví, budou kreativnější.

  Jak zařadím Třídní aktivity do mé třídy?

  Třídní aktivity obsahují různá témata, a proto se mohou přizpůsobit jakémukoli ročníku, úrovni nebo předmětu. Například aktivita „Země“ je zaměřena na to, aby žáci zkoumali Zemi a tvořili výstavky z nalezených předmětů. Pokud vyučujete fyziku, nechte žáky vytvořit výstavku o fyzikálních předmětech. Do těchto aktivit můžete snadno promítnout také ostatní školní předměty. Například, když žáci vytvářejí věci do výstavky, požádejte je o používání co nejvíce různých geometrických obrazců a tvarů. Nyní máte aktivitu, která propojuje přírodopis a matematiku. Protože chceme u žáků rozvíjet kreativitu při provádění aktivit, měli by také učitelé být kreativní při jejich zadávání.

  Jak Třídní aktivity budou pomáhat žákům v Odysee mysli?

  Čím častěji budou žáci používat kreativní řešení problémů a kritické myšlení, tím přirozenější se pro ně tyto dovednosti stanou. Žáci se učí hledat alternativní přístupy k řešení problémů, místo aby se spokojili s nejzjevnější odpovědí. Tyto aktivity rozvíjejí schopnost řešení problémů dlouhodobě. Když si kreativitu žáci osvojí přirozenou cestou, je mnohem pravděpodobnější, že budou přemýšlet rychleji a budou přirozeně soutěživí.

  „Pravda nebo nepravda“

  Žáci budou identifikovat zavádějící otázky a učit se rozpoznávat tvrzení, která jsou vytržena z kontextu. Vysvětlete třídě, co je to zavádějící otázka a uveďte příklady…

  „Pravda nebo nepravda“

 • Primární cíl:
 • Žáci budou identifikovat zavádějící otázky a učit se rozpoznávat tvrzení, která jsou vytržena z kontextu.
 • Sekundární cíle:
 • rozšíření slovní zásoby, seznámení s žurnalistikou, sestavení efektivního průzkumu, výuka větné stavby
 • Organizace:
 • jednotlivci, malé skupiny, větší skupiny
 • Pomůcky:
 • noviny, časopisy
 • Problém

  Vysvětlete třídě, co je to zavádějící otázka a uveďte příklady. Nechte žáky přemýšlet, kdo a v jakých situacích otázku používá. Předložte třídě průzkum (anketu) z časopisu i s výsledky. Nechte žáky anketu vyplnit a zaznamenejte jejich výsledky. Potom vyzvěte žáky k přepsání anketních otázek tak, aby vedly k jinému předem definovanému výsledku. Nechte je znovu vyplnit dotazník a porovnejte, zda výsledky odpovídají jejich očekávání.

  Cvičení 1

  Najděte novinový článek obsahující výsledky průzkumu. Prodiskutujte, zda jsou v článku vyjádřena nějaká stanoviska a zda jsou použity na jejich podporu výsledky průzkumu. Vyzvěte žáky k vymyšlení takových otázek, které by navedly k požadovaným výsledkům. Po vyhodnocení otázek vyzvěte žáky, aby určili, které otázky byly napsány tak, aby vedly k požadovaným odpovědím.

  Cvičení 2

  Ukažte třídě, jak zdůraznění jistých slov nebo změna znění věty může ovlivnit tvrzení. Uveďte příklad: Už jste přestali podvádět při zkouškách? Vysvětlete, že odpovědi „ano" nebo "ne" by mohly znamenat, že při zkouškách podváděli. Vyzvěte žáky, aby si vedli po dobu jednoho týdne evidenci jaká četli nebo slyšeli zavádějících prohlášení. Diskutujte o tom a podělte se o příklady ze záznamů. Probírejte situace, kde a kdy zavádějící prohlášení převládala.

  Cvičení 3

  Rozdělte třídu do skupin a vyzvěte každou skupinu, aby stanovila nějakou hypotézu, která je zdánlivě nesporná. Například: Hurikány způsobují zkázu. Vyzvěte každou skupinu, aby napsala pět otázek, které jsou postaveny tak, aby se pokusily dokázat opačné tvrzení tzn. Hurikány nezpůsobují zkázu. Projděte s třídou anketu a je-li potřeba, upravte otázky. Poté nechte skupiny průzkum provést na ostatních žácích, rodičích, sourozencích atd. (podle aktuálních možností) a předvést výsledky třídě. Skupiny pak nechte napsat článek o jejich zjištěních.

  Cvičení 4

  Vyzvěte každou skupinu, aby si vybrala citaci ze známého projevu, která tím, že byla vytržena z kontextu, má jiný význam. Každá skupina by měla předložit svůj citát nebo "zvukovou stopu", a poskytnout proslov, ze kterého byl vytržen. Skupina vytvoří prezentaci tak, že začne s tvrzením a bude pokračovat dalším tvrzením, které změní to původní. Jak budou žáci rozvíjet příběh, měli by stále měnit význam předchozích tvrzení. Na závěr zkonfrontujte nová, vymyšlená tvrzení s původním proslovem. Hledejte způsoby, jak lze měnit významy slov, vět a frází.

  Závěr

  Vyzvěte žáky k diskuzi, jakou výhodu má schopnost určit případy obsahu vytrženého z kontextu a rozpoznat zavádějící otázky.

  Nechte studenty shrnout, proč je důležité brát v úvahu zdroj informací. Diskutujte o výsledcích jejich práce. Sestavte desatero pro práci s informacemi, kterým by se měli řídit.

  „Dopravní prostředky“

  Studenti získají přehled o vozidlech, rychlosti, úhlech a energii. Požádejte je, aby přinesli do třídy nějaké malé auto na nějaký pohon. Každá skupina provede pokus se svým autem a rampou…

  „Dopravní prostředky“

 • Primární cíl:
 • Studenti získají přehled o vozidlech, rychlosti, úhlech a energii.
 • Sekundární cíle:
 • měření rychlosti a úhlů, nalezení proměnné, zdroje energie, způsoby dopravy
 • Organizace:
 • třída, skupiny
 • Pomůcky:
 • rampa, vozidla, páska/izolepa, svinovací metr, stopky, úhloměr, výtvarné potřeby
 • Cvičení 1

  Vysvětlete třídě, že "dobrodruzi" umí řídit motorku, auto, kolo atd. tak, že přeskočí i velmi široké mezery.

  Rozdělte třídu do skupin a dejte každé skupině materiál na postavení nastavitelné rampy. Požádejte je, aby přinesli do třídy nějaké malé auto na nějaký pohon. Každá skupina provede pokus se svým autem a rampou, jak se projeví změny rychlosti, úhlu rampy a hmotnosti vozidla. Měli by zaznamenat parametry každé zkušební jízdy a formulovat graf, který předpovídá skok daný pouze rychlostí a váhou vozidla a úhlem rampy. Dejte žákům pásku, svinovací metr a stopky, aby si mohli spočítat rychlost vozidla.

  Požádejte skupiny, aby vyzkoušeli přesnost předpovědi grafu pomocí různých testovacích vozidel. Každá skupina předvede svá zjištění třídě a navrhne, jak zlepšit přesnost grafu.

  Cvičení 2

  Diskutujte o energii a proberte výhody a nevýhody jednotlivých druhů energie. Vyzvěte skupiny, aby nahradily původní vozidlo novým vozidlem poháněným jiným druhem energie, než které použili při testování přesnosti grafu. Skupiny by měly ukázat, jak toto nové vozidlo funguje a jak se liší od původního.

  Cvičení 3

  Požádejte žáky, aby vybrali nějaký způsob dopravy a vyzkoumali jeho historii. Každý žák udělá názornou ukázku vývojových etap tohoto způsobu dopravy, a jak se s každou další etapou zvyšovala jeho výkonnost.

  Diskutujte o tom, jak by se mohla ještě zvýšit efektivita v dopravě a jak by to mohlo ovlivnit naši společnost, např. jaké by byly přínosy, kdyby více lidí cestovalo na delší vzdálenosti v kratším čase.

  Zeptejte se žáků, jak si představují, že by měla vypadat doprava v budoucnosti. Nechte je udělat reálnou časovou osu dopravy od roku 1800 až do roku 2105. Povzbuďte je, aby byli co nejkreativnější, při zachování logického sledu událostí.

  „Stavba příběhu“

  Nechte žáky vyprávět příběh. Podle zasedacího pořádku ve třídě určete prvního, kdo začne příběh a posledního, kdo skončí. Měli byste poskytnout téma nebo začátek věty jako třeba "Včera v noci…

  „Stavba příběhu“

 • Primární cíl:
 • Žáci se seznámí s literárními prvky příběhů a zlepší své kreativní psaní a umění vyprávět příběhy.
 • Sekundární cíle:
 • interpretování fikce, zvýšené vnímání při sledování filmů, improvizační dovednosti, mluvení na veřejnosti
 • Organizace:
 • třída, jednotlivci
 • Cvičení 1

  Nechte žáky vyprávět příběh. Podle zasedacího pořádku ve třídě určete prvního, kdo začne příběh a posledního, kdo skončí. Měli byste poskytnout téma nebo začátek věty jako třeba "Včera v noci . . . ." První žák dokončí větu, potom další žák přidá do příběhu další větu a tak se stále bude pokračovat, až poslední žák svou větou příběh dokončí. Pořizujte si poznámky, abyste si udrželi přehled o tématech a změnách, které byly do příběhu integrovány.

  Diskutujte o příběhu a zeptejte se některých žáků, jak je napadlo co přidat do příběhu. Povídejte si o volné asociaci, improvizaci a spontánnosti a jak se nám může zdát, že spolu věci vůbec nesouvisí, protože jsme to pochopili jinak.

  Cvičení 2

  Proberte literární prvky příběhu: předmluva, nastiňování, konflikt, vyvrcholení, body osnovy, vývoj postavy, úhel pohledu, rozuzlení, nadsázka, atd.

  Ať si žáci vybaví nějaký populární film, který většina z nich nedávno viděla a pohovoří si o některých stejných prvcích, jaké naleznete v psaných příbězích. Například teď, když vědí o nastiňování, mohou si zpětně vybavit stopy, které je vedly k tomu si myslet, co by se mohlo stát. Bavte se o bodech osnovy téhož filmu, a jak se měnil průběh příběhu.

  Ukažte třídě video s krátkým smyšleným příběhem a řekněte žákům, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, jak se v průběhu filmu vyvíjejí osobnosti postav. Diskutujte o kvalitách hlavních postav a motivacích jejich chování. Pokuste se zaznamenat důležité body – zvraty v příběhu.

  Cvičení 3

  Když se žáci seznámili s různými literárními prvky, budou vyprávět ještě jeden příběh. Tentokrát by se měli snažit začlenit některé prvky z cvičení 2 do struktury příběhu. Dělejte si poznámky k pozdější diskusi. Zdůrazněte, že volná asociace a improvizování jsou stále důležité, ale tentokrát by měl příběh mít jedno téma, kterého se žáci musí držet. Také by měl mít podobnou strukturu a vyústění v zajímavý konec.

  Diskutujte o příběhu a porovnejte ho, pokud jde o prvky a stavbu s tím prvním. Položte otázky jako: Je příběh zajímavější? Dává větší smysl? Ať řeknou, zda se jim více líbil příběh 1 nebo příběh 2 a proč.

  V rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2018
  byl podpořen náš projekt
  Prezentace týmu soutěže Odysea mysli na evropském finále s následnou přednáškou pro pedagogy a prezentačním soutěžním dnem

  Hlavním cílem projektu bylo rozšířit a propagovat mezi pedagogy i žáky informace o soutěži Odysea mysli a motivovat tak více týmů k účasti v soutěži. Díky poskytnuté dotaci ve výši 95 950 Kč se mohl náš soutěžní tým starších dětí v účastnit evropského finále soutěže – Eurofestivalu v německém Werbelinsee a odnést si cenné zkušenosti z mezinárodního prostředí. Na účast v soutěži poté navazovala v ČR prezentace pro pedagogické pracovníky a praktické představní soutěžních aktivit na veřejných akcích pro děti a mládež. Díky tomuto projektu byla rozšířena informace o soutěži široké veřejnosti a započata první komunikace s několika školami a organizacemi volného času.

  A. Einstein

  "Představivost je důležitější než vědomosti."

  O.W. Holmes

  "Když se lidská mysl otevře nové myšlence, nikdy se už neuzavře zpět do původní polohy."

  H.D. Thoreau

  "Svět je pouhé plátno naší představivosti."

  Kdo jsme?

  Jsme dobrovolníci a nadšenci soutěže od roku 2004. Koordinovali jsme 2 ročníky a v roce 2005 jsme vyslali český tým na světové finále do Spojených států. Školíme a radíme.

  Martina Hovorková
  zakladatelka soutěže Odysea mysli v ČR, trenérka a mentorka od roku 2004
  Jitka Peterová
  trenérka a mentorka od roku 2017
  Radoslav Sovják
  trenér a mentor od roku 2013, koordinátor dobrovolnické činnosti, správce stránek
  Tamara Almeida
  copywriter od roku 2014

  Pište na náš e-mail, nebo na náš facebook, kde jsme online a kde najdete aktuální termíny školení, videa, fotky, profily trenérů a účastníku z ČR i ze světa.

  Rychlý dotaz? Využijte náš kontaktní formulář.

  zavřítOdysea mysli ČR, z.s., Slepá 119, Nový Jáchymov, 267 03

  Zpět na Jak soutěžit

  Zpět na Dlouhodobé úlohy

  Zpět na Spontánní úlohy

  Zpět na Třídní aktivity

  Odyssey of the Mind®

  OM logo

  Podporuje NASA

  logo-nasa

  Ke stažení

  Podpořeno MŠMT

  MSMT-logo

  Jsme taky tady

  insta-logo

  Inspirujte se. Tahle soutěž je skvělá i nesoutěžně.

  fb logo

  Čekáme na váš e-mail. Pište na info@om.cvut.cz